top of page
AdobeStock_223492759.jpeg

Tài trợ và Đối tác

Tổ chức

RJ Map Badge.png

Burlington CJC tự hào được hợp tác với các công ty sau:

Vermont_Court_Diversion.png
attorneygernal.jpg
vccvs.png
vdcandf.jpg
corrections.jpg
bpdv.jpg
bsd.jpg

Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ công việc của một loạt các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng khác, bao gồm:

howardcenter.png
spectrum.gif
centerpoint.png
bottom of page