top of page
AdobeStock_229382677.jpeg

Thực hành phục hồi trong trường học

IMG_20180323_145119827_HDR.jpg
leaf7.png

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

Thực hành Phục hồi Hợp tác trong Học khu Burlington

Các bác sĩ cho biết thêm:

Thực hành Phục hồi ở Học khu Burlington

Các bác sĩ cho biết thêm:

Hướng dẫn tài nguyên về phương pháp phục hồi toàn trường - Định hướng cho phương pháp tiếp cận phục hồi toàn trường và hướng dẫn hướng tới các nguồn tài liệu chuyên sâu hơn và nghiên cứu hiện tại.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Hợp tác Tiếp cận Phục hồi : một “thư mục” về RP trong các trường học dành cho học sinh của Vermont.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Viện Quốc tế về Thực hành Phục hồi

Các bác sĩ cho biết thêm:

Một số video về Thực hành phục hồi trong trường học:

Từ Trung tâm Giảng dạy Trách nhiệm Xã hội Morningside (Spokane, Washington, 14 phút)

Từ trường tiểu học Willets (3 phút )

bottom of page