top of page
Boat on a Lake_edited.jpg

Parallel Justice 

Công lý song song: Sự thay đổi mô hình trong việc phục vụ nạn nhân

Thuật ngữ Công lý song song được đặt ra bởi Susan Herman, Giám đốc điều hành f ormer của Trung tâm Quốc gia

f hoặc Nạn nhân của Tội phạm. "Công lý song song" mô tả một hệ thống hoạt động song song với hệ thống pháp luật hình sự

và đáp ứng nhu cầu của những người bị tác động bởi tội phạm và gây tổn hại trên mọi bước đường,

không phụ thuộc vào việc tội phạm được báo cáo hay không , hoặc điều gì xảy ra với một cuộc điều tra hoặc truy tố.

Công lý song song cho các nạn nhân của tội phạm

Các bác sĩ cho biết thêm:

Công lý song song là phương pháp tiếp cận tội phạm và tác hại lấy nạn nhân làm trung tâm hoạt động song song với (nhưng độc lập với) hệ thống pháp luật hình sự.

Chúng tôi cung cấp thông tin, tài nguyên và hỗ trợ cho những người bị tội phạm và bị tổn hại ở Burlington, ngay cả khi người chịu trách nhiệm gây ra thiệt hại chưa bao giờ được xác định hoặc bắt giữ.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi tất cả tội phạm và thường xuyên giúp đỡ các nạn nhân của hành vi phá hoại, hành hung đơn giản và trộm cắp.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Hỗ trợ Tư pháp song song có thể bao gồm:

  • hỗ trợ tinh thần

  • lập kế hoạch an toàn

  • thông tin

  • giới thiệu đến các tổ chức khác

  • hệ thống vận động

  • hỗ trợ tài chính để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Have you or someone you know been affected by crime and/or harm in Burlington?  

Want to incorporate victim-centered services into your community? Check out these tools & resources: 

Lauren Monaco Eddings

Based at The Community Justice Center

 

 

 

 

 

Hannah Brislin

                Based at the Burlington Police Department

Lauren Monaco Eddings_edited.jpg

lmonacoeddings@burlingtonvt.gov

(802) 503-2997

Contact our Victim Services Specialists: 

hbrislin@burlingtonvt.gov

(802) 557-7232

Note: Parallel Justice Victim Services Specialists are mandated reporters and must let authorities know if you tell them about certain crimes, usually involving abuse of a child or a vulnerable adult, or a threat of imminent harm.

1.png

Burlington's Parallel Justice Commission is a panel of local and state leaders, victim advocates, survivors of crime,

social service and health care providers, and other organizations whose work intersects with victims of crime.

Through their partnership, the Commission works to coordinate resources and create systemic change  for people impacted by crime and harm. 

bottom of page