top of page
AdobeStock_223494268.jpeg

Thực hiện thanh toán

MaryHill.jpg

Nếu bạn là người tham gia một trong các chương trình của chúng tôi và muốn thanh toán phí chương trình của mình, vui lòng nhấp vào bên dưới.

 

 

 

Nếu bạn muốn đóng góp cho Quỹ Nạn nhân của chúng tôi hoặc cho Trung tâm nói chung, vui lòng nhấp vào bên dưới.

 

Và cảm ơn!

bottom of page