Thực hiện thanh toán

Nếu bạn là người tham gia một trong các chương trình của chúng tôi và muốn thanh toán phí chương trình của mình, vui lòng nhấp vào bên dưới.

 

 

 

Nếu bạn muốn đóng góp cho Quỹ Nạn nhân của chúng tôi hoặc cho Trung tâm nói chung, vui lòng nhấp vào bên dưới.

 

Và cảm ơn!

đường dẫn nhanh

Các bác sĩ cho biết thêm:

Thanh toán

Liên quan

CEDO

Tòa án Diversion

200 Phố Nhà thờ
Burlington, VT 05401


(802) 865-7155

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
CedoBanner.png