top of page
AdobeStock_223495476.jpeg

Tòa án /

Bảng RJ

panel CJC (1 of 7).jpg

Để có mô tả trực quan về các chương trình Court Diversion, hãy xem video này.

Panels là một giải pháp thay thế phục hồi cho các cá nhân bị buộc tội (bên chịu trách nhiệm). Họ bao gồm các đội gồm 3-5 tình nguyện viên được đào tạo gặp gỡ với các bên có trách nhiệm và bị ảnh hưởng, để giải quyết tác hại do tội phạm “cấp thấp” gây ra (chẳng hạn như hành vi mất trật tự, giả mạo, gian lận, trộm cắp bán lẻ và hành vi sai trái pháp luật). Nhiệm vụ của ban hội thẩm là yêu cầu bên chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng của hành động của họ đối với những người khác.

Liên lạc viên nạn nhân của chúng tôi cố gắng liên hệ với các bên bị ảnh hưởng để giải thích quy trình của chúng tôi và hỗ trợ sự tham gia của họ ở bất kỳ mức độ nào họ thấy thoải mái. Ban hội thẩm thảo luận về các trường hợp và tác động của tội phạm và cách mà bên chịu trách nhiệm có thể tránh mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Đối với một số tội phạm nhất định, cơ quan thực thi pháp luật có toàn quyền trong việc chuyển trực tiếp các trường hợp đến CJC. Trong các trường hợp khác, luật sư của tiểu bang quyết định có giới thiệu người đó ra khỏi hệ thống tòa án để tham gia chương trình Court Diversion hay không. Các thẩm phán cũng có thể coi các trường hợp như một phần của lệnh tuyên án, trong đó bên chịu trách nhiệm chịu sự giám sát chung của Cục Sửa chữa và Đơn vị Dịch vụ So sánh. Sau khi họ hoàn thành thành công chương trình Chuyển đổi Tòa án, hồ sơ của người tham gia có thể bị xóa (trong trường hợp Chuyển đổi). Trong khi các hợp đồng được cá nhân hóa cho từng người tham gia và nhu cầu cụ thể của họ, một số hợp đồng có thể bao gồm bồi thường, thư xin lỗi, bài luận phản ánh hoặc giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cộng đồng khác.

Nếu bạn đã tham gia vào chương trình Chuyển hướng Tòa án với tư cách là Bên có trách nhiệm hoặc Bị ảnh hưởng, chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng điền vào bản khảo sát ẩn danh này để chia sẻ kinh nghiệm của bạn:

Các bác sĩ cho biết thêm:

Người tham gia / Bên có trách nhiệm khảo sát

Các bác sĩ cho biết thêm:

Khảo sát về nạn nhân / Bên bị ảnh hưởng

Để biết thêm thông tin về việc tham gia vào các bảng phục hồi, vui lòng liên hệ với Barbara Shaw-Dorso theo số (802) 264-0765 hoặc qua email tại bshawdorso@burlingtonvt.gov.

Để biết thêm thông tin về hoạt động tình nguyện, vui lòng liên hệ Rachel Jolly

theo số (802) 865-7185 hoặc qua email tại rjolly@burlingtonvt.gov

bottom of page