top of page
AdobeStock_223495476.jpeg

Công lý song song

Hướng dẫn triển khai

DSC05269_2.JPG

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Công lý song song ở Burlington không? Bạn có muốn kết hợp các khía cạnh của dịch vụ dành riêng cho nạn nhân và Công lý song song trong cộng đồng của mình không?

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chương trình Công lý Song song của Burlington, Trung tâm Công lý Cộng đồng Burlington và Trung tâm Dịch vụ Nạn nhân Tội phạm Vermont tự hào thông báo về việc phát hành Hướng dẫn Thực thi Công lý Song song, “Xây dựng Công lý Song song: Hướng dẫn từ Burlington, Vermont.”

Các bác sĩ cho biết:

Tải xuống Hướng dẫn triển khai công lý song song của chúng tôi , “Xây dựng công lý song song”   để tìm hiểu thêm về con đường mà Công lý song song đã đi ở Burlington và các cách bạn có thể nhân rộng nó cho những người trải qua nạn nhân trong cộng đồng của bạn.

bottom of page