top of page
DSC05231_2.JPG

Sứ mệnh:

Burlington CJC giải quyết các gốc rễ và tác động của tội phạm và xung đột để mọi người trải nghiệm phẩm giá, sự an toàn,

và công lý trong cộng đồng

chúng tôi phục vụ.

Office drop-in hours:
Monday through Thursday 9:00am-4:30pm
at 200 Church St. 

Bức tranh tường ở Hạt Chittenden của Tara Goreau

bottom of page