top of page
DSC05231_2.JPG

Sứ mệnh:

Burlington CJC giải quyết các gốc rễ và tác động của tội phạm và xung đột để mọi người trải nghiệm phẩm giá, sự an toàn,

và công lý trong cộng đồng

chúng tôi phục vụ.

Bức tranh tường ở Hạt Chittenden của Tara Goreau

Check out our story in numbers 

Our office drop-in hours are Monday through Thursday 9:00am-4:30pm at 200 Church St. 

bottom of page