top of page

Để đối phó với COVID-19, nhân viên BCJC đang làm việc từ xa

và các văn phòng của chúng tôi đóng cửa đối với công chúng .

Vui lòng liên hệ với nhân viên nếu bạn có thắc mắc, vì bạn vẫn có thể liên hệ được qua điện thoại và email. Cảm ơn bạn trước sự kiên nhẫn của bạn.

DSC05231_2.JPG

Sứ mệnh:

Burlington CJC giải quyết các gốc rễ và tác động của tội phạm và xung đột để mọi người trải nghiệm phẩm giá, sự an toàn,

và công lý trong cộng đồng

chúng tôi phục vụ.

Bức tranh tường ở Hạt Chittenden của Tara Goreau

Our story in numbers

bottom of page